Jukićeva 85, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
TELEFON: +387-33-259 061, FAKS:  +387-33-259 060.

LOKACIJA FIRME CONNECOIL U SARAJEVU  VIDI VEĆU MAPU 

Ime firme: CONNECOIL d.o.o.

Vlasnik: Nebojša Opančić

Adresa: Jukiceva 85, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Administrativni i računovodstveni podaci

JIBD broj: 420079088009

PDV broj: 200790880009

Matični broj: 1-24005

Rješenje o upisu u Sudski registar broj: UF/I-2199/02

Carinski broj:

Banka:Raiffeisen BANK d.d.

Žiro račun: 1610000037450062

 

Prva strana

PRIKUPLJAJMO RABLJENO MOTORNO ULJE - ČUVAJMO OKOLINU

1 litar  motornog  ulja  ispuštenog  u  prirodu  zagadi   1.000.000  litara vode !!!

Prava kopiranja.  Sva prava pridržana.  CONNECOIL d.o.o.Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Copyright.  All rights reserved.  CONNECOIL d.o.o.Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.